Thuiszorg Het Baken
Bezoekersadres:
Grote Beerstraat 15-A
3331 TA Zwijndrecht

078 620 70 30

E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Visie, missie en beleid

Visie

Thuiszorg Het Baken helpt cliënten die zelfstandig thuis willen blijven wonen met een indicatie, maar ondersteuning hierbij nodig hebben. Thuiszorg Het Baken wil deze cliënten niet afhankelijk maken van zorg maar richting geven aan hun leven en zoveel mogelijk de zelfredzaamheid bevorderen.

Missie

Thuiszorg Het Baken levert zorg aan iedereen die hulp nodig heeft en die gefinancierd worden door het AWBZ in de Drechtsteden. Wij leveren 24-uurs zorg die gericht is op de wensen van de cliënt met het doel dat de cliënt zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven wonen. Onze organisatie werkt in kleine groepen om de situatie en hulpvraag van de cliënt beter in kaart te brengen en om de passende zorg hieraan te koppelen.

Daarnaast helpt Thuiszorg het Baken ook mensen uit de allochtone gemeenschap die het moeilijk hebben om passende zorg te vinden en om aan de groeiende vraag naar zorg op maat tegemoet te komen. Onze organisatie houdt rekening met de normen en waarden van de cultuur van de cliënt bij het leveren van de zorg.

Onze missie kenmerkt zich door de begrippen:

    Vriendelijkheid
    Kwaliteit
    Alertheid en snelheid
    Continuïteit
    Respect
    Plezier
    Snelle inzet van zorg, geen wachtlijsten;

Kwaliteitsbeleid

Thuiszorg Het Baken biedt professionele zorg die wordt gekoppeld aan de wensen van de cliënt. Afspraken over onze dienstverlening worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Onze organisatie werkt volgens een zorgplan/behandelplan dat we samen opstellen. Hierin wordt de zorgvraag en afspraken beschreven. Bij de uitvoering van het plan wordt er rekening gehouden met de wensen van de cliënt. Wanneer de cliënt, ondanks alle inspanningen, niet tevreden is over de geleverde zorg kan de cliënt een klacht indienen bij de begeleider of de cliëntmanager. Hij of zij zal met u een gesprek voeren om het zorgplan indien nodig aan te passen.

Door de veranderende zorgvraag van de cliënt wordt er continu ingespeeld door Thuiszorg Het Baken in zake opleidingen en trainingen voor de medewerkers, waardoor er betere en actuele informatie ter beschikking staat van de medewerkers. Hierdoor blijft de goede zorg gewaarborgd. De medewerkers binnen ons organisatie worden nauwgezet begeleid en kunnen een opleiding volgen zodat ze in hun eigen verantwoordelijkheid kunnen groeien.

Onze zorgverleners bieden persoonlijke aandacht aan onze cliënten. Er wordt nauw contact gehouden tussen mantelverzorgers en behandelaars van cliënten waardoor er een betere indicatie gesteld kan worden.

Om de cliënt en onze medewerkers te beschermen wordt er gewerkt met richtlijnen voor hygiëne en veiligheid. Wanneer er een incident plaatsvindt wordt dit vastgelegd in het zorgdossier van de cliënt. De privacy is gewaarborgd door een privacyreglement, wetgeving en de verplichte beroeps- en gedragscodes. Thuiszorg Het Baken vindt het belangrijk dat onze medewerkers in goede arbeidsomstandigheden werken. Voor onze zorgverleners die zware arbeid verrichten zijn er regels gesteld over de werkwijze waar ze zich aan moeten houden. Dit om (bijna) ongevallen te voorkomen.

Door ISO 9001-2008 gecertificeerd te zijn is Thuiszorg Het Baken bezig om continue verbeteringen aan te brengen in diversen kwaliteitsaspecten en daarmee de kwaliteit van de zorg aan de cliënten hoog te houden.

De Directie,

Thuiszorg Het Baken

 

Back to top